dilluns, 25 de juny de 2012

9. Les comunitats vrituals d'aprenentatge i l'aprenentatge al llarg de la vida.

Avui hem treballat sobre les comunitats d'aprenentatge i mitjançant el que hem aprés d'elles hem hagut de fer una reflexió sorbre aquestes i el perquè no haviem aconseguit construir una autèntica comunitat d'aprenentatge a l'entorn de l'assignatura.

Com he comentat a l'entrada anterior un grup ens va parlar sobre el programa Moodle i sobre els EVEA aquestes dos eines tenen molt a veure amb les comunitats virtuals d'aprenentatge, ja que, aquestes són:
Un entorn virtual d'aprenentatge (EVA), virtual learning environment (VLE) en anglès, és un programari específicament dissenyat per facilitar l'ensenyament-aprenentatge utilitzant sistemes informàtics.
En general es tracta de sistemes que treballen en un entorn web i que possibiliten la comunicació entre els diferents subjectes del fet educatiu (entre el professorat, entre l'alumnat i entre el professorat i l'alumnat).
Els EVA permeten al professorat presentar tota mena de materials educatius en format digital (interactius o no), fer el seguiment de les activitats realitzades pel seu alumnat, intercanviar amb el mateix informacions, consells, etc. i, finalment, portar un registre de les seves activitats i gestió de les qualificacions.
L'alumnat, per la seva banda, pot consultar en tot moment els materials dels cursos, comunicar-se amb el professorat i amb la resta de l'alumnat.
Un dels EVA més utilitzats, fet amb programari lliure, és Moodle que disposa d'una activa comunitat en català.

 Des del meu punt de vista i reflexionant sobre el tema penso que l'entorn virtual d'aprenentatge és molt útil per a les noves generacions d'alumnes que comencen a utilitzar les TIC com un recurs per al procés d'ensenyament-aprenentatge escolar i que creixeran amb aquestes.
També trobo molt interessant que des de les universitats o estudis d'un grau més superior es comencin a introduïr aquests programes per a poder aprendre'n i més nosaltres que serem mestres hem d'estar al dia de tot això. 
Però per altra banda penso que una de les claus pel qual no ha funcionat el nostre entorn virtual d'aprenentatge és ( o almenys jo) perquè no estem acostumants a treballar d'aquesta manera i a estar pendents dia rere dia de l'ordinador i d'internet.
És una feina que requedeix molta constància per part dels alumnes i al no està acosutmats a fer-ho d'aquesta manera sempre costa posar-s'hi. També penso que per fer-ho bé es necessita temps i justament és el que no teniem, examens, treballs, recuperacions...

Tot i així penso que si cada dia haguessim fet una miqueta haguessim pogut superar tots l'assignatura i aprendre més sobre aquesta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada